Mūsų gimnazistai – dažni renginių savanoriai

Šalkauskiečiai labai dažnai kviečiami savanoriauti įvairiuose miesto renginiuose, kuriuos organizuoja Šiaulių kultūros centras. Nauda yra abipusė: gimnazistai įgyja atsakomybės ir renginių organizavimo įgūdžių, mokosi planuoti savo laiką, dirbti komandoje, priima iššūkius ir juos įveikia, o Kultūros centro darbuotojai džiaugiasi, kad turi pas ką kreiptis pagalbos ir visada sulaukia mūsų savanorių savo renginiuose. Gimnazistai savanoriavo ne tik per Valstybines šventes, bet ir religinėse šventėse bei miesto renginiuose gamindami molinukus.

Džiaugiamės, kad mūsų gimnazistai vis dažniau dalyvauja miesto visuomeniniame gyvenime! Ačiū Jums, savanoriai!

Jurgita Ribikauskienė,

SKU veiklų koordinatorė