ERASMUS+ KA1 projekto „STEM – ateities PIN kodas“ kursai

Kovo 3-8 dienomis ERASMUS+ KA1 programos projekto „STEM – ateities PIN kodas“ kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Job Shadowing“ („Darbo stebėjimas“) Loule, Portugalijoje dalyvauja gimnazijos direktorė L. Tamulaitienė, pavaduotoja ugdymui J. Butkuvienė ir mokytojos D. Railienė, V. Malinauskaitė, J. Ribikauskienė. Kursų metu bus pristatyta Portugalijos švietimo sistema, vertinimas, STEM dalykų mokymas, bus stebimos įvairių dalykų pamokos. Tai paskutinis šio projekto mobilumo vizitas.

Visų kursų metu įgyta patirtimi bus pasidalinta per patyriminį forumą „Ką daryti, kad STEM dalykai nebūtų sunkūs, sausi ir neįdomūs“, vyksiantį gegužės 14 d. mūsų gimnazijoje. Taip pat bus organizuojama ir mokinių vasaros stovykla birželio 25 – 28 d.

Projekto veikla  finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Jurgita Ribikauskienė, projekto koordinatorė

 

Direktorės komandiruotė

Informuojame, kad Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė 2019-10-15 išvyksta į komandiruotę. Ją vaduos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irena Kiltanavičienė.

Klasių sąrašai

Visų klasių sąrašai bus paskelbti gimnazijos foje 2019 m. rugpjūčio 28 d. (trečiadienį). Laisvų vietų gimnazijos I, II, III ir IV klasėse nėra.