Direktorės komandiruotė

2019-03-28 (ketvirtadienį) gimnazijos direktorė L. Tamulaitienė vyksta į komandiruotę Vilniuje. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.