Apie Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės (1918-1938) kasdienybę ir šventes

Vasario 16-osios išvakarėse gimnazijoje buvo atidaryta fotografijų paroda „1918-1938. Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kasdienybė ir šventės“. Jos autorius – gimnazisto trečioko Eriko senelis, fotomenininkas Augenijus Ambrozas. Paroda – ypatinga, nes paremta autoriaus giminės istorija, kurią jis kruopščiai ir ilgai rinko, o plačiau aprašė savo bei žmonos Zosės Ambrozienės parengtoje knygelėje. 
Prisiminimais apie giminės narių kasdienybę Lietuvos kariuomenėje jis pasidalino netradicinėje istorijos ir pilietiškumo pamokoje, kurioje dalyvavo Šaulių klasės mokiniai ir trečiokai. Svečias, remdamasis istorinėmis fotografijomis, papildė mokinių žinias apie to meto kariuomenės ginkluotę, apie to laikmečio šventes, apie priežastis, kodėl tuo metu lietuviai rinkosi kariūno kelią ir dar daug apie ką…
Jauki ir labai įdomi pamoka prabėgo nepastebimai greitai.
Nuoširdžiai dėkojame parodos autoriui A. Ambrozui už parodą ir pilietiškumo pamoką, o Gimnazijos tarybos pirmininkui I. Ambrozui – už sudarytą galimybę šalkauskiečiams Vasario 16-ąją pasitikti dar įdomiau ir prasmingiau.