Tęsiasi tarptautinio projekto „STEM – ateities PIN kodas“ veiklos

Gruodžio 2 – 8 dienomis ERASMUS+ KA1 programos projekto „STEM – ateities PIN kodas“ kvalifikacijos tobulinimo kursuose anglų kalba „Learning through Engagement for Greater Outcomes in STEM Education “ („Mokomės per praktiką tam, kad pasiekti geresnių rezultatų STEM ugdyme“) Maltoje dalyvauja anglų kalbos mokytoja J. Skinulienė ir fizikos mokytoja Z. Bagamulskienė. Kursų metu įgyta patirtis bus panaudota pamokose, pristatyta ne tik kolegoms, bet ir pavasarį planuojamo forumo „Ką daryti, kad STEM dalykai nebūtų sunkūs, sausi ir neįdomūs“ metu.

Projekto veikla  finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Jurgita Ribikauskienė, projekto koordinatorė