Mūsų gimnazijos mokytojos tobulino kvalifikaciją Maltoje

Gruodžio 3 – 7 dienomis ERASMUS+ KA1 programos projekto „STEM – ateities PIN kodas“ kvalifikacijos tobulinimo kursuose anglų kalba „Learning through Engagement for Greater Outcomes in STEM Education “ („Mokomės per praktiką tam, kad pasiekti geresnių rezultatų STEM ugdyme“) Maltoje dalyvavo anglų kalbos mokytoja J. Skinulienė ir fizikos mokytoja Z. Bagamulskienė. Kursai prasidėjo  teorine dalimi, kokie yra 21 amžiaus mokiniai ir kaip juos mokyti. Šių dienų mokyme yra svarbu 4C (Collaboration, Communication, Critical Thinking, Creativity). Susipažino su 4C modeliu (Connect, Construct, Contemplate, Continue), jo pritaikymu ir svarba šiuolaikiniame ugdyme. Po teorinės kursų dallies tobulino įgūdžius, kaip  dirbti su LEGO Mindstorms EV3 robotais bei susipažino su jau paruoštais pamokų planais įvairiems mokomiesiems dalykams. Vyko mokymai kaip pritaikyti Lego robotus fizikos ir biologijos pamokose. (Lego Education WeDo 2.0.) Susipažino su Minecraft ir virtualios realybės taikymo ugdymo procese galimybėmis.

Įgyta patirtis bus panaudota pamokose, pristatyta ne tik kolegoms, bet ir pavasarį planuojamo forumo „Ką daryti, kad STEM dalykai nebūtų sunkūs, sausi ir neįdomūs“ metu.

Projekto veikla  finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Mokytojos Jurga Skinulienė ir Zita Bagmulskienė