Kviečiame į susitikimą su Misija Sibiras’18 dalyviais

Gimnazijoje lankysis Misija Sibiras’18 dalyviai. Kviečiame mokinius, jų tėvelius, senelius ir visus kitus žingeidžius bendruomenės narius į susitikimą, kuris vyks gruodžio 3 d. 8.00 val. gimnazijos aktų salėje.

Komandiruotė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių Jūratė Butkuvienė 2019-04-17 išvyksta į konsultacinį seminarą „Patobulintas etatinio modelis: kas naujo?“. Komandiruotės metu ją vaduos neformaliojo švietimo…

Direktorės atostogos

2019-04-01 – 2019-04-19 direktorė L. Tamulaitienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.