Šv. Mišios už gyvus ir mirusius bendruomenės narius

Spalio 26 d. gimnazijos mokiniai, esami ir buvę mokytojai bei kiti gimnazijos bendruomenės nariai dalyvavo šv. Mišiose Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Šv. Mišias už gyvus ir mirusius bendruomenės narius aukojo Katedros klebonas teol. ir bažn. t. lic. Egidijus Venckus. Šv. Mišiose giedojo Muzikos studijos choras, vadovaujamas mokytojos  V. Malinauskaitės. Jiems talkino Gitaros studijos nariai ir jų vadovė V. Klumbytė.

Foto – Petras Slonksnis.

Direktorės atostogos

Informuojame, kad gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė 2019-07-22 – 2019-08-23 atostogaus. Atostogų metu ją vaduos: 2019-07-22 – 2019-07-30 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė;…