Šv. Mišios už gyvus ir mirusius bendruomenės narius

Spalio 26 d., 12.30 val. Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje bus aukojamos šv. Mišios už gyvus ir mirusius bendruomenės narius.

Kviečiame dalyvauti esamus ir buvusius mokinius, jų tėvus ir artimuosius, esamus ir buvusius gimnazijos mokytojus bei kitus gimnazijos darbuotojus.