Gimnazistams įteikti DSD I diplomai

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje, kuri yra DSD (vokiečių kalbos diplomo) mokykla,  spalio 23 dieną vyko iškilmingas tarptautinio vokiečių kalbos egzamino diplomų (Das Deutsche Sprachdiplom I ) įteikimas. DSD I (Sprachdiplom)  įteikė vokiečių kalbos koordinatorius Lietuvoje ponas Michael Brehm. Sveikiname visus gimnazistus gavus diplomą, kuris padės užtikrinti sėkmę konkurencinėje darbo rinkoje tiek savame krašte, tiek užsienyje.

Nuotraukų autorė Kornelija Savilionytė

Direktorės atostogos

Informuojame, kad gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė 2019-07-22 – 2019-08-23 atostogaus. Atostogų metu ją vaduos: 2019-07-22 – 2019-07-30 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė;…