Startuoja projektas „STEM – ateities PIN kodas“.

Prasidėjo ERASMUS+ KA1 programos projekto „STEM – ateities PIN kodas“ veiklos. Šis projektas skirtas efektyviau įgyvendinti vieną svarbiausių mūsų gimnazijos strateginių tikslų – MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS. Rugsėjo 29 d. – spalio 6 d. kvalifikacijos tobulinimo kursuose vokiečių kalba „Inovatyvus mokymasis su mobiliaisiais įrenginiais“, Graz mieste, Austrijoje dalyvauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Butkuvienė ir technologijų mokytoja J. Burneikienė.

Projekto veikla  finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Jurgita Ribikauskienė, projekto koordinatorė