Neformaliojo švietimo užsiėmimų pristatymas

Rugsėjo 7 d. aktų salėje vyko neformaliojo švietimo užsiėmimų pristatymas „Išgirsk –  susitik – pabendrauk – pasilik “. Užsiėmimų vadovai pristatė būrelių veiklas ir pakvietė gimnazistus prasmingai ir turiningai praleisti laisvalaikį.

Šiais mokslo metais gimnazijoje veiks 17 įvairių krypčių užsiėmimų.

Šalkauskieti, išgirsk, susitik, pabendrauk, pasilik!

Užsiėmimų sąrašas

 

Komandiruotė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių Jūratė Butkuvienė 2019-04-17 išvyksta į konsultacinį seminarą „Patobulintas etatinio modelis: kas naujo?“. Komandiruotės metu ją vaduos neformaliojo švietimo…

Direktorės atostogos

2019-04-01 – 2019-04-19 direktorė L. Tamulaitienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.