Gera nuotaika pradėjome naujuosius mokslo metus

Šiuos mokslo metus pradėjome kiek kitaip… Po ilgos pertraukos Mokslo metų atidarymo šventė vėl grįžo į gimnazijos vidinį kiemelį. Erdvės buvo mažiau, tačiau tradiciniam abiturientų garbės ratui vietos pakako.

Šventę pradėjo gimnazijos direktorė L. Tamulaitienė. Su Mokslo metų pradžia šalkauskiečius pasveikino Lietuvos Šaulių sąjungos gen. P. Plechavičiaus šaulių 6- osios rinktinės vadas K. Čiuplinskas, Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių miesto skyriaus atstovas, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ pirmininkas V. Rusys. Mokytojų vardu kalbėjo matematikos mokytoja L. Dzidolikienė, o  mintimis apie prasidėjusius paskutiniuosius mokslo metus gimnazijoje pasidalino abiturientė Neringa.

Šventinę nuotaiką padėjo kurti Muzikos studijos (vad. V. Malinauskaitė) dainininkai bei renginio vedėjai Emilija ir Nedas.

Sėkmingų naujų mokslo metų, mieli šalkauskiečiai!

 

Komandiruotė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių Jūratė Butkuvienė 2019-04-17 išvyksta į konsultacinį seminarą „Patobulintas etatinio modelis: kas naujo?“. Komandiruotės metu ją vaduos neformaliojo švietimo…

Direktorės atostogos

2019-04-01 – 2019-04-19 direktorė L. Tamulaitienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.