Dėl elektroninio mokinio pažymėjimo

Rugpjūčio 27 d., t. y. pirmadienį, kviečiame I, III klasių ir naujai atėjusius į gimnaziją kitų klasių mokinius fotografuotis elektroniniam mokinio pažymėjimui.

Fotografavimas vyks 16.00 – 17.30 val. gimnazijos 209 kabinete.

Kaina – 1 Eur.

Pastaba. Trečiokams bus išduodami nauji pažymėjimai.

 

Komandiruotė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių Jūratė Butkuvienė 2019-04-17 išvyksta į konsultacinį seminarą „Patobulintas etatinio modelis: kas naujo?“. Komandiruotės metu ją vaduos neformaliojo švietimo…

Direktorės atostogos

2019-04-01 – 2019-04-19 direktorė L. Tamulaitienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.