Brandos atestatų įteikimo šventė

Brandos atestatų įteikimo šventė vyks 2018 m. liepos 13 d., 12.00 val., koncertų salėje „Saulė“ (Tilžės g. 140, Šiauliai).

Maloniai kviečiame dalyvauti mokytojus, abiturientų tėvelius, draugus ir artimuosius.

Komandiruotė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių Jūratė Butkuvienė 2019-04-17 išvyksta į konsultacinį seminarą „Patobulintas etatinio modelis: kas naujo?“. Komandiruotės metu ją vaduos neformaliojo švietimo…

Direktorės atostogos

2019-04-01 – 2019-04-19 direktorė L. Tamulaitienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.