Šventinis padėkos vakaras „Į kalną – į viršūnes“

Gimnazijoje gyvuoja graži tradicija mokslo metų pabaigoje padėkoti mokiniams už  pasiekimus įvairiose srityse, padėkoti  už iniciatyvumą, kūrybiškumą ir novatoriškumą  mokytojams, už aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės gyvenime – mokinių tėveliams,  už profesionalią pagalbą, rūpestingumą ir nuoširdumą- kitiems gimnazijos darbuotojams.

Šių metų Geriausiųjų pagerbimo vakare „Į kalną – į viršūnes“  (Šalkauskių šeimos moto), vykusiame Povilo Višinskio bibliotekos konferencijų salėje,  į sceną atsiimti apdovanojimų pakilo net 179 bendruomenės nariai: 151 mokinys, 12 mokytojų, 4 kiti gimnazijos darbuotojai ir 12  mokinių tėvelių. 19 – ai iš jų buvo įteiktos Metų geriausiųjų nominacijos. Nominacijų laimėtojus paskelbė šventėje dalyvavę garbūs svečiai:  Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus l. e. vedėjo pareigas R. Marcinkus, VŠĮ „Eduplius“ direktorius R. Šarpanov, Šiaulių dramos teatro aktorius J. Bindokas, Šiaulių kultūros centro direktorė D. Bačiulė, buvęs šalkauskietis, Lilehamerio 2 – ųjų jaunimo žiemos olimpinių žaidynių dalyvis R. Vaitkus.

Tą vakarą netrūko ir malonių staigmenų. Į šventę atvyko šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrijos nariai ir padovanojo gimnazijai ypatingą dovaną- žinomo fotografo R. Dailidės nuotrauką, kurioje užfiksuota jautri akimirka- Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, ateitininkijos Lietuvoje atkūrėjas, Stasio Šalkauskio premijos laureatas A. P. Žygas- prie Stasio Šalkauskio kapo. Dovaną gimnazijos direktorei L. Tamulaitienei įteikė K. Alminas ir pats fotografijos autorius R. Dailidė.

Šalkauskiečius pasveikino ir padėkojo už bendradarbiavimą ir EUROPE DIRECT informacijos centro vadovė Genovaitė Žibikienė.

Jaukią bendruomenišką šventę etiudais nuspalvino Teatro studijos „Antraip“          (vad. E. Naimavičienė) aktoriai, dainomis- Muzikos studijos (vad. V. Malinauskaitė) dainininkai, šypsenomis ir nuoširdumu- vakaro vedėjai-  antrokas Nedas G. ir mokytoja M. Gudeikienė.