,,Stasio Šalkauskio skaitymai“

Gegužės 16 – ąją minime  iškilaus  Lietuvos mokslininko, filosofijos profesoriaus, akademiko, kultūrinės pedagogikos puoselėtojo,  lietuvių tautinio ugdymo ideologo, vieno žymiausių šiauliečių Stasio  Šalkauskio 132-ąsias  gimimo metines. Gimnazijos biblioteka – informacinis centras  kiekvienais metais organizuoja  ,,Stasio Šalkauskio skaitymus“. Šiemet pasirinkta tema – ,,Stasys Šalkauskis – lietuvių  tautos ugdytojas“ Tai tradicinis renginys, kuris integruojamas į etikos pamokas. Šiemet buvo skaitomos ištraukos iš Stasio Šalkauskio straipsnių rinkinio  ,,Lietuvių tauta ir jos ugdymas“, kuriame buvo skelbiama tautos ugdymo programa.  Renginyje dalyvavo trečių klasių mokiniai, kurie galėjo iš arčiau  susipažinti su asmenybe, papuošusia Lietuvos šimtmetį .

Išminties diena kartu su Jumis!

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka kviečia visus šiauliečius – grupes ir pavienius gyventojus – dalintis Jums prasmingomis mintimis, liaudies išmintimi, sentencijomis, patarlėmis, posakiais,…