Apie gydytojo darbą su buvusia mokine

Balandžio 10 d. Stasio Šalkauskio gimnazijoje lankėsi Šiaulių centro poliklinikos šeimos gydytoja Kristina Slonksnė, buvusi mokyklos alumnė, kuri pasakojo apie šeimos gydytojo darbo specifiką, būtinybę šios profesijos žmonėms nuolat tobulėti, didžiulę atsakomybę už žmogaus gyvybę, gydytojo etiką, ilgas studijas (netgi atsinešė dvi medicinos knygas, iš kurių mokėsi žmogaus anatomiją, atmintinai kiekvieną nervą, kaulą ar kaulelį), kalbėjo apie pasiryžimą mokytis visą gyvenimą, nes nuolat tobulėja gydymo metodai, būdai, išrandami nauji vaistai, technologijos. Keičiasi šiais laikais suvokimas apie medikus, nes medikas negali spręsti už žmogų – žmogus turi spręsti padedamas mediko, jis gali rinktis gydymo būdus. Hipokrato laikų principas „Salus aegroti suprema lex esto“ („Ligonio sveikata – aukščiausias įstatymas“) pats svarbiausias. Mokiniai išsiaiškino medicinos simbolių „Gyvenimo žvaigždė“, „Asklepijaus lazda“ ir kt. reikšmę, mokėsi teikti pirmąją pagalbą: daryti dirbtinį kvėpavimą, guldyti į šoninę stabilią padėtį ir t.t.
Gydytoja Kristina, norintiems studijuoti mediciną, palinkėjo valios, kantrybės, gerų mokymosi rezultatų.

Susitikimo akimirkos>>