Tautinė gimnazijos bendruomenės vakaronė „Lietuviais esame mes gimę!“

Nuostabi mūsų Lietuva…Savo istorija, kultūra, gamta, tautosaka. Iš lūpų į lūpas perduodamomis lopšinėmis, legendomis, patarlėmis…Išmokykim šiuolaikinį jaunimą nepamiršti savo šaknų, puoselėti lietuvybę. Juk „Lietuviais esame mes gimę!“
Vakar vakare į tautinę vakaronę susirinko mokiniai su savo tėveliais, mokytojai. Šokome, dainavome, žaidėme kartu su folkloriniu ansambliu „Vieversėlis“, atkūrėme tautinę atmintį, įmindami mįsles, atspėdami nuotraukomis ir simboliais užkoduotas patarles.
Ačiū visiems dalyvavusiems!

Dokumentų pateikimas

Prašome visus, pateikusius prašymą mokytis Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos I klasėje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., pateikti gimnazijos Mokinių priėmimo komisijai 8…