Paroda gimnazijos skaitykloje

Svarbiausia ir esmingiausia kiekvienos tautos jėga yra jos  savigarba. Kur ji   sunaikinama,   ten  tauta nesulaikomai žengia į pražūtį.    Vydūnas

2018- ieji paskelbti Vydūno metais. Kovo 22 d.filosofo, rašytojo, publicisto,  kultūros veikėjo – Vilhelmo Storostos – Vydūno 150-osios gimimo metinės. Gimnazijos skaitykloje paruoštas stendas, kuriame atsispindi Vydūno  kūryba ir veikla.       Jis atskleidė ir labai aiškiai bei įtikinamai parodė tautiškumo ir žmoniškumo dermės būtinumą: tautiškumas jam yra svarbus ne tik kaip vertybė pati sau, jį svarbu puoselėti kaip sąlygą universalesnei vertybei – žmoniškumui – reikštis. Vydūnas parašė daugybę filosofijos traktatų, studijų, straipsnių, išskirtinių, į lietuvių literatūros aukso fondą įeinančių dramų, stiprino Mažosios Lietuvos lietuvių dvasią ir tautinę savigarbą, ryžtingai stojo prieš nuožmią savo tėvynainių nutautinimo politiką, visomis išgalėmis stengėsi stiprinti nepriklausomybę atgavusios Lietuvos dvasią.

Kviečiame apsilankyti skaitykloje