Mūsų gimnazistai Lietuvos 100-mečio renginiuose!

Mūsų gimnazistai ne tik dalyvauja Lietuvos 100-mečio renginiuose, bet ir savanoriauja jų metu.
Kovo 11-ąją mūsų gimnazistų ir mokytojų komanda dalyvavo Trispalvės žygyje „Lietuva mūsų širdyse“ bei žygiavo nuo Sukilėlių kalnelio iki Prisikėlimo aikštės, kur vyko šventinis minėjimas ir Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija, o pagiedoję himną dalyvavo visuotinėje akcijoje „Ateitis mūsų rankose“ bei klausėsi grupių „Hiperbolės“ ir „Huge Soul“ koncerto.
Valstybinėse šventėse visuomet dalyvauja mūsų savanoriai. L. Žižys ir Dž. Šukys (3b) gelbėjo sustatant aparatūrą ir įgarsinant renginį. M. Katkus ir S. Nemaniūnas (2d) savanoriavo „Centro šokoladinėje“ ir gelbėjo priimant užsakymus bei plaunant indus. Ir net 10 gimnazistų (1a: G. Gedminaitė, 1c: K. Černenko, 3b: A. Pališaitytė, A. Pliuščikaitė, R. Krikštopaitytė, O. Česnauskaitė, I. Tamošiūnaitė, A. Beinoras, T. Bagvila, 4b: R. Gedminaitė) padėjo aptveriant renginio teritoriją, o akcijos metu filmuojant laikė iškėlę spalvotas rankeles. Lauksime nuotraukų 

Akimirkos>>
J. Ribikauskienė
SKU veiklos koordinatorė