IN MEMORIAM

 JULIUS ŠALKAUSKAS

(1931-2018)

    Kovo 18 d. į amžinybę iškeliavo iškilaus tarpukario filosofo prof. Stasio Šalkauskio sūnus, skautas, fizikos mokslų daktaras, aktyvus visuomenininkas, publicistas dr. Julius Šalkauskas.

Julius Šalkauskas ne kartą lankėsi tėvo vardu pavadintoje Stasio Šalkauskio  gimnazijoje, daug pastangų įdėjo  fiksuodamas ir saugodamas savo tėvų atminimą – leido knygas, saugojo tėvų daiktus. Butas Vilniuje, kuriame gyveno Julius Šalkauskas – tarsi tarpukario Lietuvos laikų muziejus, kuriame – motinos Julijos Paltarokaitės – Šalkauskienės tapybos darbai, tėvo Stasio Šalkauskio knygos, asmeniniai daiktai, baldai. Nuoširdžią užuojautą reiškiame J. Šalkausko žmonai Ritonei, artimiesiems. Amžinybėn iškeliavo dar vienas garbingos Lietuvos praeities liudininkas, tačiau jo atminimas išliks mūsų, šalkauskiečių, atminty.

                                                                                   Gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė

Dokumentų pateikimas

Prašome visus, pateikusius prašymą mokytis Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos I klasėje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., pateikti gimnazijos Mokinių priėmimo komisijai 8…