IN MEMORIAM JULIUI ŠALKAUSKUI

Fizikos mokslų daktarui, visuomenininkui, knygų ir straipsnių  autoriui Juliui  Šalkauskui,  prof. Stasio Šakauskio sūnui atminti gimnazijos skaitykloje parengta spaudinių  paroda. ,,In memorimam JULIUI ŠALKAUSKUI“  Ekspozicijoje nušviestas šios iškilios asmenybės gyvenimo kelias. Julius Šalkauskas sausio 13-ąją sakė: ,,Važiuos tankai, tegu – jei reikės, tai ir žūsiu“, džiaugėsi, kad galėjo asmeniškai dalyvauti to meto įvykiuose. Juliaus Šalkausko mintys apie pagrindinius uždavinius su kuriais Lietuva turėtų siekti susidoroti šiandien, jo straipsniai ateitininkų federacijos žurnale ,,Ateitis“ skirti jaunimui atkurti tautinę sąmonę, išvaduoti iš politinio abejingumo, jo prisiminimai  ir pamąstymai apie tėvą, Stasį Šalkauskį, nuo savo vaikystės iki jo mirties, parodoje Juliaus Šalkauskio motinos Julijos memuarai, žmonos Ritonės knygos. Maloniai kviečiame.

Išminties diena kartu su Jumis!

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka kviečia visus šiauliečius – grupes ir pavienius gyventojus – dalintis Jums prasmingomis mintimis, liaudies išmintimi, sentencijomis, patarlėmis, posakiais,…