Lietuvos 100-mečio istorija gimnazijos skaitykloje

2018–ieji paskelbti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečio metais. Pradedant minėti šiuos jubiliejinius metus, gimnazijos skaitykloje per pilietiškumo ugdymo pamokas vyko renginiai  ,,Laisvės kovų dalyvės memuarai kovoje už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę“. Buvo paruošta spaudinių ekspozicija, skirta  jubiliejinei  Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio  Vasario 16-ajai. Skaitykloje sukurta  edukacinė aplinka,  kurioje gimnazistai galėjo vizualiai susipažinti su Lietuvos  istorijai svarbiausiais faktais: dailininko Adomo Varno  istorinės drobės ,,Mindaugo karūnavimas“  kopija, Vasario 16-osios signatarų fotografijomis, VDU prof. Liudo Mažylio  Vokietijos archyve atrasto 1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės akto faksimilė  ir Lietuvos respublikos seimo rūmai, kuriuose buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos  Kovo 11-osios  Aktas  ,,Dėl  Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo“  ir pati akto kopija su signatarų parašais. Šioje aplinkoje antrų klasių gimnazistai  pilietinio ugdymo pamokų metu buvo supažindinti su Lietuvos istorija per vienos šeimos  t. y.  keturių kartų gyvenimo ir kovos už Lietuvos  laisvę ir nepriklausomybę gyvąja istorija.  O ką mums pasakoja laisvės kovų dalyvių memuarai,  laisvės paminklai, valstybės simboliai,  šeimos relikvijos?  Jie liudija ir liudys, kad buvome ir esame ir būsime atminties nepraradusi tauta, kad laisvė didžiausia tautos vertybė . Pasitikime Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ąsias metines su mintimi, kad gyvename gyvenimą, apie kurį daug dešimtmečių kelios mūsų tėvynainių kartos galėjo tik svajoti, žinokime savo tautos praeitį,  kurkime ateities Lietuvą.

Kviečiame jus ateiti ir iš arčiau susipažinti  su  Lietuvos 100-mečio istorija.

Išminties diena kartu su Jumis!

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka kviečia visus šiauliečius – grupes ir pavienius gyventojus – dalintis Jums prasmingomis mintimis, liaudies išmintimi, sentencijomis, patarlėmis, posakiais,…