Integruotas ugdymas karjerai

Sausio 10d., (1d kl.-24 mok.), sausio 11 d., 1a (18 mok.), lydimi mokytojos A. Stonytės-Margienės, lankėsi Lietuvos darbo biržos Jaunimo užimtumo centre (Šiaulių padalinyje). Ten mokėsi planuoti savo karjerą, aptarė karjeros planavimo žingsnius, atliko profesijos kryptingumo testus; aiškinosi reikalingas darbo rinkai profesijas. Susipažino su centru bei specialisto profesija.