Iki kito susitikimo, mieli Alumnai!

Sausio 26 d. gimnazijoje vyko atvirų durų diena buvusiems abiturientams. Jau nuo ankstyvo ryto koridoriuose galėjai sutikti gimnazijos alumnus. Vieni skubėjo į klases vesti pamokų dabartiniams gimnazistams, kiti – į sporto salę ,,apšilti“ prieš tradicinį krepšinio turnyrą „Tegu laimi draugystė!, treti – susitikti su buvusiais mokytojais ir klasių vadovais…

Pamokas gimnazistams vedė, dalijosi prisiminimais apie mokyklinius metus bei savo mintimis apie studijas, darbą, pomėgius 15 alumnų. Pasak dabartinių šalkauskiečių, tie susitikimai buvo labai įdomūs ir vertingi, nes iš jau patirties turinčių alumnų gavo patarimų, kaip rinktis gyvenimo kelią (klausyti patarimų ar savo širdies balso), kaip tam pasirinkimui ruoštis dar mokykliniame suole, ką daryti ir ko nedaryti, kad nesuklystum…

Po pietų sporto salėje vyko tradicinis krepšinio turnyras „Tegu nugali draugystė!“, kuriame dalyvavo trys šalkauskiečių komandos (dvi buvusiųjų ir viena dabartinių). Treneriui R. Stapulioniui ir teisėjui D. Braziui buvo ką veikti, nes kova buvo rimta. Nugalėjo patirtis, tačiau jaunimas neliūdėjo, nes laimėjo draugystė, o visas pastangas vainikavo saldūs prizai.

Skubančius į susibūrimą prie „Stasio Šalkauskio šeimos arbatos“ puodelio dainomis ir muzika sutiko Gitaros studijos (vad. V. Klumbytė) nariai, o Mokinių parlamento nariai pakvietė buvusiuosius „įausti“ po keletą  centimetrų į bendrą gimnazijos bendruomenės audžiamą tautinę juostą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.

Prie garuojančios arbatos puodelių draugiškai susėdusiems alumnams gimnazijos direktorė L. Tamulaitienė papasakojo apie gimnazijos šiandieną, pokyčius ir pakvietė buvusiuosius dažniau užsukti į gimnaziją, siūlyti idėjas, padėti jas realizuoti ir visomis prasmėmis aktyviau bendradarbiauti. Daug gražių prisiminimų apie savo mokyklą išsakė nemažas būrelis 29-osios laidos abiturientų, baigusių mokyklą 1988 metais. Susibūrime kalbėjo mokytoja A. Niauronienė, alumnas A. Kniukšta, alumnas P. Dolmantas, praėjusiais metais tapęs KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto ambasadoriumi.

Atvirų durų diena praėjo nepastebimai greitai. Tikrai liko dar daug nepasakyta, nepapasakota, nepadaryta…

Mieli mūsų Alumnai, dėkojame už pamokymus ir patarimus pamokose, už geras emocijas krepšinio aikštelėje, už šiltus ir jaukius pokalbius… Iki kitų susitikimų!

 

Atvirų durų dienos akimirkos…