Gimnazijos bendruomenė sulaukė neįprastos kalėdinės dovanos

Prakartėlė – tai Jėzaus gimimo gyvulių tvarte vaizdelis, kuriame dalyvauja Švč. Mergelė Marija, šventasis Juozapas, kūdikis Jėzus, neretai – piemenėliai, Trys karaliai ir gyvuliai. Prakartėlėje pasitelkiami išraiškingi, vaizduojamieji ir vaidybiniai menai: jai būdingos kilnojamos figūros, dažniausiai sudėliotos tam tikra tvarka. Prakartėlė naudoja simbolių kalbą, stengdamasi meniniu būdu išreikšti gilesnį turinį. Tačiau ji yra ne tik simbolis, bet ir bendruomeninis reiškinys. Ją gaminant dalyvauja beveik visa bendruomenė, o ir pastatoma prakartėlė visai tikinčiųjų bendruomenei, kuri, artėdama prie Prakartėlės, lengviau išgyvena Kristaus gimimo įvykį. (Interneto dienraštis „Bernardinai.lt )

Gruodžio 20 d. II klasių mokiniai, vadovaujami technologijų mokytojo A. Paškausko (komandai talkino Šiaulių kino meno klubo pirmininkas Viktoras Gundajevas) gimnazijos bendruomenei pateikė neįprastą kalėdinę dovaną – „judančią“ prakartėlę (trumpametražį filmuką).  Ta proga gimnazijoje apsilankė Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros klebonas teol. ir bažn. t. lic. Egidijus Venckus. Jis pasidžiaugė šiuolaikišku, bet labai jautriu ir subtiliu bendruomenės kūriniu, palaimino idėją, idėjos autorius ir įgyvendintojus, į prakartėlės atidarymą susirinkusius šalkauskiečius ir palinkėjo bendruomenei linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.

Kitą dieną prie Prakartėlės sužibo Betliejaus ugnelė, kurią į gimnaziją atnešė buvęs geografijos mokytojas R. Prascevičius.

Akimirkos…

IT brandos egzaminų rezultatai

Paskelbti ir informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino rezultatai. 31% gimnazijos abiturientų gavo įvertinimus nuo 86 iki 100 balų. Ypatingai džiaugiamės Roberto ir Pauliaus…

Brandos egzaminų rezultatai

Šiandien paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio (anglų) kalbos, matematikos ir biologijos valstybinių egzaminų rezultatai. Net 24 % mūsų gimnazijos abiturientų, laikiusių anglų…