Šv. Mišios už gyvus ir mirusius bendruomenės narius

Spalio 27 d. gimnazijos mokiniai, esami ir buvę mokytojai, kiti darbuotojai dalyvavo šv. Mišiose Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Šv. Mišias už gyvus ir mirusius bendruomenės narius aukojo Katedros klebonas teol. ir bažn. t. lic. Egidijus Venckus. Šv. Mišiose giedojo A. Karnišauskaitė, E. Kazlauskaitė ir Muzikos studijos choras, vadovaujamas mokytojos  V. Malinauskaitės. Jiems talkino mokytoja V. Klumbytė.

Šv. Mišiose…