Profesinis veiklinimas

Spalio 4 d., trečių klasių šalkauskiečių grupė, lydimi karjeros konsultantės D. Gulbinskienės, lankėsi SODROJE. Vizito metu aiškinosi, kaip veikia SODRA, kokių pareigybių žmonės dirba, susipažino su įstaigos aplinka. Sužinojo, kas yra socialinis draudimas, kokie pagrindiniai Sodros veikimo principai (pvz., solidarumo) bei, kaip elgtis, jei po mokslo, ar studijų išvykstama dirbti ar mokytis į užsienį. Aktyviausieji viktorinos metu buvo apdovanoti prizais.