Šventinis padėkos vakaras „Į kalną – į viršūnes“

Gimnazijoje tebepuoselėjama  graži tradicija mokslo metų pabaigoje padėkoti tiems mokiniams, kurie įvairiais pasiekimais garsino gimnazijos vardą, padėkoti tiems mokytojams, kurie visada buvo greta šių mokinių ir jiems padėjo, tiems tėveliams, kurie aktyviausiai dalyvavo gimnazijos renginiuose, teikė siūlymus ir  talkino juos įgyvendinant.

Gegužės 27 d. padėkos vakarą „Į kalną – į viršūnes“ (Šalkauskių šeimos moto), vykusį Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos  konferencijų salėje, pradėjo Teatro studijos „Antraip“ aktoriai, parodę improvizaciją pagal L. Sepulvedos knygą „Apie žuvėdrą ir katiną, kuris išmokė ją skraidyti“. Pasak vakaro vedėjų mokytojos A. Niurkaitės ir mokinio L. Vinciūno, visi šie žmonės, kurie bus pakviesti atsiimti padėkų ir nominacijų, pakilo į vienokias ar kitokias aukštumas, nes tam ryžosi.

Tą vakarą į sceną pakilo net 173 gimnazistai, 22 mokytojai ir 12 tėvelių! Už įvairius pasiekimus buvo išdalintos 9 nominacijos, kurias pagamino patys mokiniai, vadovaujami mokytojų A. Paškausko ir J. Šlivinskienės. Buvo padėkota ir aplinkos skyriaus darbuotojams. Jaukią bendruomenišką šventę nuspalvino gimnazistų dainos (vadovė V. Malinauskaitė), šokiai (vadovė N. Untulienė) ir teatriniai etiudai (vadovė E. Naimavičienė). Netrūko ir malonių, scenarijuje nenumatytų,  staigmenų.

Šventinis vakaras baigėsi šiltu atsisveikinimu: „Iki kito karto, mieli šalkauskiečiai“.

Foto K. Savilionytės

Foto U. Kaučikaitės