Antrokams įteikti Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai

Birželio 15 d. gimnazijos aktų salėje II klasių mokiniams buvo įteikti Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. Antrokus sveikino gimnazijos direktorė L. Tamulaitienė, klasių vadovių vardu – mokytoja E. Naimavičienė, tėvelių vardu – Gyčio mama Rasa Navickienė. Antrokai, Mokinių parlamento nariai M. Pilipavičius ir Ž. Dirvonas gavusiųjų Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus vardu padėkojo mokytojams už rūpestį ir pagalbą, o savo draugams palinkėjo gražios vasaros ir sėkmės trečiojoje klasėje.

Akimirkos