„Sėkmės pusryčiai“

Šiandien miesto savivaldybėje dalijomės patirtimi apie SKU veiklų reikšmę vaiko ūgčiai. Ačiū mokyt. Jurgitai ir visiems mokytojams, kurie aktyviai dalyvaujate veiklose, todėl turime kuo pasidalyti su kitais. (nuotr. Emilija Lipnickaitė, Aidis Rimkus kartu su administracijos direktoriumi A. Bartuliu)

Dokumentų pateikimas

Prašome visus, pateikusius prašymą mokytis Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos I klasėje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., pateikti gimnazijos Mokinių priėmimo komisijai 8…