„Gyvasis žodis – Šalkauskio skaitymai“

Gegužės 11d. vyko tradicinis renginys gimnazijos skaitykloje  –  „Gyvasis žodis – Šalkauskio skaitymai“, skirtas 131-osioms filosofijos profesoriaus, pedagogo, visuomenės veikėjo Stasio Šalkauskio artėjančioms gimimo metinėms. Jame dalyvavo 3kl. gimnazistai,  mokytoja D. Gulbinskienė, bibliotekos – informacinio centro vedėja R. Žemeckienė ir bibliotekininkė G. Laurutienė. Skaitykloje buvo sukurta edukacinė aplinka – kur mokiniai galėjo susipažinti su Stasio Šalkauskio mokslo darbais, straipsniais, knygomis, jo šeimos istorija, fotografijomis, Julijos Šalkauskienės memuarais ,,Į idealų aukštumas“ ir  2016 –aisiais metais išleista knyga – ,,Mūsų Šalkauskis“, ir kitais spaudiniais.

Renginyje  buvo skaitomas Juliaus Šalkausko, vienintelio Stasio Šalkauskio sūnaus, interviu iš Ateitininkų federacijos žurnalo ,,Ateitis“. Garbaus amžiaus profesorius džiaugėsi iš tėvo paveldėtomis vertybėmis. Julių stiprino šūkis, kuris kabėjo virš  tėvo darbo stalo ,,Tiesa yra didi ir ji nugalės!“. Kelią į tiesą jis matė  per tikėjimą ir mokslą. Tradicinių skaitymų tikslas – plačiau supažindinti gimnazistus su šia iškilia asmenybe, kadangi jo mokslinė ir visuomeninė veikla daugiausia skirta Lietuvos jaunajai kartai.

Kviečiame visus į skaityklą, kurie nori pasidomėti Stasio Šalkauskio,  kaip  mokslininko, filosofo – pedagogo, lietuvių tautinio ugdymo ugdymo ideologo, VDU profesoriaus, rektoriaus ir vieno iš žymiausio šiauliečio, gyvenimu.

Išminties diena kartu su Jumis!

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka kviečia visus šiauliečius – grupes ir pavienius gyventojus – dalintis Jums prasmingomis mintimis, liaudies išmintimi, sentencijomis, patarlėmis, posakiais,…