Pasaulinės Žemės dienos savaitė gimnazijoje

Mūsų gimnazijoje  šį pavasarį  Žemės dienai paminėti tradiciškai  buvo skirta visa renginių savaitė.

Kovo 22 d. buvo minima tarptautinė Vandens diena. Gimnazistams vyko integruotos  chemijos, fizikos pamokos ,,Vanduo“.  Mokytojos A.Narmontienė ir Z.Bagamulskienė su I – II kl. mokiniais atliko įvairius bandymus su vandeniu, aiškinosi vandens paviršiaus įtempimą, sužinojo, kaip galima keisti vandens tirpimo temperatūrą, svėrė ir skaičiavo vieno vandens lašo masę.  Taip pat mokiniai  aiškinosi, kaip naftos produktai keičia skysčio paviršiaus įtempimą ir kokią įtaką  tai daro gyviems organizmams…

I a ir I d klasės mokiniai su biologijos mokytojomis  L. Krukoniene ir A. Vaidinauskiene aptarė vandens reikšmę gyviems organizmams, kalbėjo apie vandens  taupymą.  Aptartos problemos buvo surašytos popieriaus lape, kviečiant susimąstyti apie mūsų pačių aplaidumą.

I b klasės mokiniams sveikatos priežiūros specialistė Janina Skurvydienė organizavo konkursą  „Tuberkuliozė“, skirtą  tarptautinei tuberkuliozės dienai paminėti. Išklausę paskaitos  ir susipažinę su šia liga bei jos simptomais, mokiniai  sprendė kryžiažodį. Greičiausiai kryžiažodį išsprendė 1b klasės mokinys Dominykas Malinauskas.

Akimirkos

Kovo 23d. vyko I klasių mokinių ,, Linksmoji gamtininkų viktorina“. Gimnazistai  atsakinėjo į klausimus apie vandenį, gamtos reiškinius, gyvūnus, atliko bandymus, išmoko, kaip gamtinį vandenį išvalyti.

Kovo 24d. gimnazijoje organizuotas projektinės veiklos „Saugojame ir tausojame tai, ką turime šalia‘‘ darbų pristatymas. I-IV klasių mokiniai skaitė 6 pranešimus apie lapų atsparumo taršai tyrimus, oro kokybės įvertinimą pagal kerpių gausumo testą, klevinio žvynoko gausumą ir oro taršą, moksleivių regos sutrikimus, elektros energijos taupymą namuose, elektros gaminimo būdus, jų privalumus ir trūkumus, ridikėlių sėklų daiginimą įvairiose terpėse. Taip pat mokiniai pristatė savo sukurtus lankstinukus ekologinėmis temomis (informatikos mokytojos Daiva Balčiūnienė, Neringa Čekanauskienė ir Daiva Railienė).

Akimirkos

Gamtos mokslų savaitė praėjo įdomiai ir spalvingai 🙂