PAMINĖTOS A. J. GREIMO 100-OSIOS GIMIMO METINĖS

Stasio Šalkauskio gimnazija, kaip UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo narė, dalyvavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje surengtame minėjime, skirtame pasaulinio garso mokslininko A. J. Greimo 100-osioms gimimo metinėms. Ta proga LMTA doc. R. Aidukas pristatė  prof. K. R. Kašponio knygą „Greimas arti ir toli. Greimas Close and Far“. Renginyje dalyvavo gimnazijos direktorė  L. Tamulaitienė, lietuvių k. ir literatūros mokytojos R. Mikalauskienė, I. Martinkutė, mokiniai…

Gimnazistai susidomėjo semiotikos metodu „Greimo kvadratas”, spalvinga garsaus mokslininko gyvenimo  istorija, jo ryšiais su Šiauliais, sąsajomis su S. Šakauskiu: tuo pačiu metu, kai prof. S. Šalkauskis Kauno VDU Teologijos-filosofijos fakultete dėstė filosofiją, A.J. Greimas ten studijavo teisę. Prieš keletą savaičių šalkauskiečiai pakvietė miesto gimnazistus dalyvauti humanitarų kovose, skirtose Greimo atminimui…

Akimirkos