Knygos „Tautiškos giesmės kelias į Tautą“ pristatymas

Kovo 9d.,artėjant  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 26-osioms metinėms, gimnazijoje įvyko Romo Treiderio ir Gintaro Jono Aleknavičiaus knygos ,,Tautiškos giesmės kelias į Tautą“ pristatymas. Mintimis apie knygos atsiradimą mielai sutiko pasidalinti humanitarinių mokslų daktarė profesorė Giedrė Čepaitienė. Popietė, kurios metu buvo pristatyta ir aptarta labai reikšminga Kudirkos Naumiesčio metraštininko Romo Treiderio ir Gintaro Aleknavičiaus išleista knyga „Tautiškos giesmės kelias į tautą“, skirta jaunajai kartai, mokykliniam jaunimui. Profesorė gimnazijos abiturientams pasakojo apie dr. Vinco Kudirkos Tautiškos giesmės – Lietuvos himno sukūrimo istoriją sunkiausiu carinės Rusijos lietuviškos spaudos draudimo laiku 1898metais. Susitikime buvo minimas ir knygnešių  kelias. Giedrė Čepaitienė aiškino mokiniams apie Lietuvos himno išskirtinumą iš kitų valstybių himno. Ji teigė, kad  tokį himną galėjo sukurti tik toks žmogus, kuris gerai suprato tautos dvasią. Profesorė pateikė klausytojams pirmąsias Tautiškos giesmės publikacijas, atvirukus, plakatus, pašto ženklus, vokus  su Tautiškos giesmės žodžiais. Knygoje  autorių įžvelgta dr. Vinco Kudirkos ,,vertybinė struktūra: tai trys priesakai ir jų tikslai, o šių tikslų visuma – kurti šviesią ir teisingą Lietuvą, kurioje viešpatautų vien dorybė, dvasinė kultūra ir meilė Lietuvai.“ Todėl kiekvieno pareiga vykdyti tuos priesakus. Turėtume visi siekti, kad ,,Tautiškos giesmės“ žodžių turinys pasiektų ne tik mūsų lūpas, bet ir širdį.

Daugiau akimirkų

Prof.dr.Giedrė Čepaitienė Kovo 11-osios proga padovanojo šią knygą gimnazijai.

Išminties diena kartu su Jumis!

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka kviečia visus šiauliečius – grupes ir pavienius gyventojus – dalintis Jums prasmingomis mintimis, liaudies išmintimi, sentencijomis, patarlėmis, posakiais,…