Spaudinių paroda – „Sukurk Tėvynę savyje“

Kasmet švenčiame Vasario 16-ąją – dieną, kai lietuvių tauta paskelbė pagaliau išsivaduojanti iš carinės Rusijos pirmosios okupacijos, trukusios apie 120 metų. Nuo tos istorinės datos praėjo beveik visa epocha, nes viskas, kas vyko po to, buvo nuspalvinta Laisvės ir Nepriklausomybės dvasios. Gimnazijos skaitykloje paruošta spaudinių paroda – „Sukurk Tėvynę savyje“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Ekspozicijoje vasario 16-osios signatarai, istoriniai faktai, nutarimo faksimilė, ,,Lietuvos aido“ numeris, kuriame Lietuvos Taryba skelbia Lietuvos Nepriklausomybę ir kt. Pasitikime Lietuvos valstybės atkūrimo 98-ąsias metines su mintimi, kad gyvename gyvenimą, apie kurį daug dešimtmečių kelios mūsų tėvynainių kartos galėjo tik svajoti, žinokime savo tautos praeitį,  kurkime ateities Lietuvą, būkime verti savo tautos didžiūnų vardo. Paroda veiks iki kovo 7 d.

Išminties diena kartu su Jumis!

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka kviečia visus šiauliečius – grupes ir pavienius gyventojus – dalintis Jums prasmingomis mintimis, liaudies išmintimi, sentencijomis, patarlėmis, posakiais,…