Karjeros centras informuoja

PRISTATYTOS STUDIJOS ISM

Lapkričio 7 d. gimnazijos karjeros centre vyko ISM studijų pristatymas, kuriame dalyvavo III-IV kl. mokiniai. Studijų pristatymo metu, ISM studentas Laurynas, informavo mokinius apie studijų galimybes ISM, pristatė studijų programas, finansavimą, dėstytojus, informavo, kaip formuojamas konkursinis balas ir už ką stojant yra skiriami papildomi balai. Pristatė turimas mainų programas (Erasmus, Erasmus praktiką, Exchange) ir dvigubo diplomo programą.  Taip pat pristatė ir kvietė dalyvauti gimnazistus artimiausiuose renginiuose: atvirose paskaitose, moksleivių universitete ir t.t. Supažindino su ISM karjeros centro veikla, karjeros perspektyvomis.

VERSLO PARTNERYSTĖ: PLIUSAI IR MINUSAI

Spalio 23 d. trečių klasių gimnazistai, lydimi karjeros konsultantė, dalyvavo informaciniame renginyje “Verslo partnerystė: pliusai ir minusai”. Renginys vyko Lietuvos verslo kolegijoje. Gimnazistai sužinojo, kas yra verslo partnerystė, kaip jaunam žmogui ieškoti verslo partnerių. Taip pat išsiaiškino, kas yra viešasis sektorius bei aptarė mokslo ir verslo partnerystės pliusus bei minusus. Pertraukėlių metu mokiniai buvo vaišinami arbata. Po renginio gimnazistams buvo įteikti pažymėjimai.

Užsiėmimus vedė kolegijos lektorė Raimonda Tamoševičienė.