Mūsų gimnazistai respublikinėje mokinių konferencijoje „IKT mokymosi veikloje“

Pranešimus paruošė ir skaitė:

  • Erdvės geometrija Šiaulių mieste. Agnė Petrilionytė,  Karolis Liugas, IIa kl.
  • „Žiemos simetrija“. Vaiva Stankutė, Vaida Šaulytė, Ib kl.
  • ,,Klasės nuotraukos kitaip“.  Vaiva Stankutė, Vaida  Šaulytė,  IIb kl.
  • IKT panaudojimas tarptautiniame verslumo projekte „Smulkiojo verslo ir įmonių steigimo Lietuvoje bei Švedijoje galimybių studija. Tradicinė virtuvė paaugliams“. Urtė Balčiūnaitė, Ib kl.

Mokinius konsultavo mokytojos: matematikos mokytoja Birutė Laurinaitienė, Liubovė Breimelienė, matematikos mokytoja, Daiva Balčiūnienė, matematikos ir IT mokytoja, Aušra Bogušienė, matematikos mokytoja, IT, ekonomikos mokytoja Neringa Čekanauskienė.

Projektas KA2

Tarptautinis daugiašalis projektas “MET (Maths, Engineering, Technology) inside the class” (“Matematika, inžinerija, technologijos klasėje“) Projektas skirtas gimnazistams, besidomintiems inžinerija, IT, matematika, fizika, technologijomis, besirūpinantiems ekologija. Jo…