-

Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį

Atnaujinta: 2017 kovo 21, Antradienis Paskelbta: 2014 vasario 03, Pirmadienis

 

Informacija apie Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis 2003-04-18 Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

2016 m. IV ketv. Vidutinis darbo užmokestis

2017 m. vasario mėn. Vidutinis darbo užmokestis

 
 

Direktorius

1481,06

1481,18

 

Ugdymo skyriaus vedėjas

1109,16

930,9

 

Mokytojas

792,14

776,38

 

Pagalbos specialistas

610,91

662,91

 

Bibliotekos darbuotojas

621,25

628

 

Ugdymo aprūpinimo ir sekretoriato vedėjas

723,27

600

 

Vyr. buhalteris, apskaitos darbuotojas

694,06

596

 

Valgyklos darbuotojas

484,04

397,5

 

Apsaugos darbuotojas, rūbininkas

431,55

380

 

Valytojas, kiemsargis, darbininkas

422,15

380

 

Laborantas, sekretoriato  darbuotojas

380

380

 

Nuorodos

 

egzaminatorius-badge        

                

 

 

        

Pamokų laikas

 

 

I, II, IV, V:

 

III:

1. 8.00 - 8.45 1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40 2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35 3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30 4. 11.05 - 11.50
-   - 11.55 - 12.40      Kl. valandėlės
5. 11.50 - 12.35 5. 12.50 - 13.35
6. 12.55 - 13.40 6. 13.45 - 14.30
7. 13.45 - 14.30 7. 14.40 - 15.25
8. 14.40 - 15.25 8. 15.35 - 16.20
9. 15.35 - 16.20 9. 16.30 - 17.15
10.  16.30 - 17.15    

Projektai

 logo int

robotukai