-

Dokumentai

Atnaujinta: 2017 birželio 14, Trečiadienis Paskelbta: 2014 vasario 17, Pirmadienis

Gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Gimnazijos nuostatai

Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos taisyklių papildymas 

2017-2019 m. Strateginis veiklos planas

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos 2016-2017 m.m. veiklos plano tinklelis 

Gimnazijos veiklos tobulinimo planas po išorės vertinimo 

Gimnazijos kolektyvinė sutartis

Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka

Mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentas  

  Pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas


 

Mokytojams skirti dokumentai

Neformaliojo švietimo užsiėmimų programa

GIMNAZIJOS  MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 2014

Rekomendacijos pasirenkamo dalyko, dalyko modulio programų rengimui 2015-2016m.m.

Ilgalaikio teminio plano pavyzdys 2015-2016 m.m. 

CV Šablonas


Klasių vadovams skirti dokumentai

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 2015-2016 m.m. 

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos įgyvendinimas 2015-2016 m.m. 

Ugdymo karjerai integravimas 2015-2016 m.m. ir temos klasių valandėlėms

Klasės vadovo veiklos planas I pusmečiui

Klasės vadovo veiklos planas II pusmečiui

Išvykoms ir ekskursijoms už miesto ribų

Mokinių saugos instruktažo registravimas

Maršruto aprašymas

Saugos ir sveikatos instrukcija


INFORMACINIS PRANEŠIMAS TĖVAMS

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir jo prieinamumo nepilnamečiams problema ir jos sprendimo būdai

 


Word>> 

Excel >>

 

Nuorodos

 

egzaminatorius-badge        

                

 

 

        

Pamokų laikas

 

 

I, II, IV, V:

 

III:

1. 8.00 - 8.45 1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40 2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35 3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30 4. 11.05 - 11.50
-   - 11.55 - 12.40      Kl. valandėlės
5. 11.50 - 12.35 5. 12.50 - 13.35
6. 12.55 - 13.40 6. 13.45 - 14.30
7. 13.45 - 14.30 7. 14.40 - 15.25
8. 14.40 - 15.25 8. 15.35 - 16.20
9. 15.35 - 16.20 9. 16.30 - 17.15
10.  16.30 - 17.15    

Projektai

 logo int

robotukai